ONS TEAM

Maak kennis met ons team. Maakt u liever kennis vanuit uw levensvisie of overtuiging?
Kies dan uit: Algemeen, Rooms Katholiek, Protestant, Rituelen, Humanistisch of Gesprekspartner.

Petra Kuperus

Petra Kuperus

Voorganger

Petra betekent ‘rots’. Graag wil ik de rots zijn waarop u kunt bouwen in moeilijke en mooie tijden. Als RK geestelijk verzorger in een verpleeghuis en daarvoor in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en als parochiepastor heb ik veel ervaring opgedaan rond geboorte, huwelijk, scheiding, levenseinde en uitvaarten. Ook als ritueelbegeleider ben ik inzetbaar voor niet kerkelijke afscheids- geboorte- huwelijks- en scheidings –rituelen, en rituelen bij trauma’s, verhuizing, emigratie etc. Aandacht en een luisterend oor zijn de kern van waaruit we komen tot een bijeenkomst naar uw wens.

Overige sprekers en voorgangers

Meindert Boersma

Meindert Boersma

Voorganger

Sterven hoort bij het leven. In mijn werk heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat het afscheid zorgvuldig en met aandacht en eerbied gebeurt. Hoe kostbaar zijn immers de momenten voor hen die achterblijven! Daarin aanwezig te zijn, mee te denken en helpen naar een passende vorm te zoeken zie ik als een voorrecht. Ik doe dat vanuit een algemeen christelijke inspiratie, waarin de ruimte en gelijkwaardigheid van andere spirituele bronnen voor mij essentieel is. Poëzie helpt mij om gevoelens om te zetten in taal.

Trefwoorden:
Protestant

Annet Broker

Annet Broker

Spreker

Bij intense levensmomenten luister ik met aandacht naar u. Het is een meerwaarde er echt voor iemand te kunnen zijn. En dat kan zijn bij groot verdriet maar zeker ook op andere momenten die er toe doen. Ik luister naar uw wensen en uw verhaal en ondersteun u met oprechte aandacht bij het samenstellen van de uitvaart.
Maar ook in tijden dat u met iemand van gedachten wilt wisselen over uw leven, er behoefte is aan troost of wanneer u het verhaal over uw leven wilt vertellen kom ik graag naast u zitten.
Ieder mens is uniek en ik ga graag met u op zoek naar de zin die uw leven betekenis geeft.

Trefwoorden:
Algemeen, Gesprekspartner

Egbert de Lint

Egbert de Lint

Voorganger

Het overlijden van een dierbare brengt vaak naar boven wat in het leven werkelijk van waarde is. Nabestaanden kunnen goed aangeven hoe de persoon in het leven heeft gestaan en wat de persoon betekend heeft voor henzelf. Vaak komen zij met mooie, integere, aangrijpende, humoristische, troostende en bemoedigende verhalen over de overledene. Soms ook met pijnlijke en verdrietige verhalen. Een overlijden roept zoveel op. Ik vind het een voorrecht om de nabestaanden te begeleiden in het vorm en inhoud geven aan een waardig, mooi en passend afscheid.


Greet Doornenbal

Greet Doornenbal

Spreker

Ik begeleid levensbeschouwelijke gespreksgroepen, organiseer vieringen en herdenkingen en spreek regelmatig op uitvaarten. Ook begeleid ik mensen individueel op het gebied van levensvragen. Ik put in mijn werk uit diverse levensbeschouwelijke en culturele bronnen, waaronder het boeddhisme (mindfullness), de antroposofie, religieus humanisme, gedichten en muziek. Het is mijn grote uitdaging op mensen op het gebied van levensvragen en zingeving tot steun te zijn.


Henriette van Dunné

Henriette van Dunné

Voorganger

Wat is jouw verhaal? Ik ben geboeid door de vraag wat mensen wezenlijk verbindt, met zichzelf, met anderen en met de ‘ziel’ van het bestaan. Samen aandachtig zoeken naar zin en betekenis is wat ik doe en het levensverhaal is daarbij een rode draad.
Als Doopsgezind voorganger kan ik bij geboorte, trouwen, overlijden of andere belangrijke veranderingen in een mensenleven, helpen vorm te geven aan deze overgang. Met gebruik van verhalen kan ik helpen om woorden te vinden bij rouw en trouw, en andere kruispunten in je leven.

Trefwoorden:
Protestant, Algemeen

Jos de Heer

Jos de Heer

Voorganger

Het begeleiden van mensen in de laatste fase van hun leven is altijd een belangrijk deel van mijn pastorale werk geweest. Toegelaten worden in de intimiteit van een leven en een familie ervaar ik dan ook als een groot voorrecht. Maar het luistert ook heel nauw en het vraagt uiterste zorgvuldigheid niet in de weg te lopen, maar op bescheiden wijze dienstbaar te zijn aan dat wat een mens op zo’n moment van mij vraagt. Een houding van afstemmen op en inleven in de ander vormt hierin mijn kompas. Samen gaan we zoeken naar zinnige en passende vormen en rituelen.


Ron Hopman

Ron Hopman

Voorganger

In mijn vak als geestelijk verzorger heb ik mijn kennis over religies, milieus, leefstijlen en vooral over hoe mensen omgaan met ziekte en naderend overlijden verdiept. Ook heb ik veel mensen mogen begeleiden bij en na de uitvaart van hun naaste. Ik heb een rooms-katholieke achtergrond, maar ik ben eveneens vertrouwd met de protestantse wereld. Ik heb ook uitvaarten begeleid van mensen die niet nadrukkelijk tot een bepaalde geloofsrichting behoren.
Meedoen met MomenTaal doet mij collega’s ontmoeten en met hen samen de kwaliteit van dit werk verdiepen en verbeteren. Ik wil ook vanuit die kennis graag dienstbaar zijn aan nabestaanden en met hen samen vorm en inhoud geven aan uitvaart van hun naaste.


Harm Knoop

Harm Knoop

Spreker

Ik geloof in het cyclische van het leven. Van bomen en planten. Van dieren en mensen. Ashes tot ashes, dust to dust. Of dit cyclische troost biedt, weet ik niet. Wel waardigheid. De aftakeling, het verlies: ze horen bij leven als groeien en bloeien. De schat die ieder mens in zich bergt, die zoek ik. Het vermogen om het vol te houden tussen: gezond en ziek, sterk en zwak, goed en kwaad, licht en donker. Bij een uitvaart de mens eren met het leven in die spanning, en het sterven. Zijn waardigheid onder woorden brengen. En haar nalatenschap vieren.

Trefwoorden:
Algemeen, Gesprekspartner

Hennie Kooistra

Hennie Kooistra

Begeleider rouw en verlies

Je moet je eigen weg gaan. De gebaande wegen zijn van een ander. Ieder mens krijgt te maken met verliezen en tegenslagen. Niemand wordt dat bespaard. Als geestelijk verzorger in een verpleeghuis kom ik dat dagelijks tegen. Ik bied rouw- en verliesbegeleiding en help mensen bij het vormgeven van een uitvaart. Inspiratie haal ik uit verhalen, gedichten en muziek.
Een persoonlijk ritueel kan helend werken. Een vrouw had twee kinderen verloren. Samen hebben we een tekst geschreven en een licht aangestoken. Reactie: door het ritueel voel ik me rustiger en niet meer schuldig.
In ontmoetingen krijg ik van mensen vaak terug: eenvoud, kracht, humor, zorgvuldigheid, puur, afgestemd…
Wat het teweegbrengt: Mensen voelen zich gehoord, in de rust voelen mensen zich vrij en kunnen zelf weer verdergaan.

Trefwoorden:
Gesprekspartner, Rituelen

Aart Mak

Aart Mak

Voorganger

Ik ben Aart Mak, theoloog en voorganger bij de stichting Kerk Zonder Grenzen. Ik begeleid veel mensen, vaak ook mensen die weinig met kerk maar wel wat met spiritualiteit hebben. Met mijn bestuur richtte ik MomenTaal op. MomenTaal is: met stijl, eerbied en diepgang mensen begeleiden als de dood aan de orde is. Maar dat geldt evengoed voor geboorte en huwelijk. Ik kan goed spreken, vormgeven en rust brengen in ingewikkelde, emotionele situaties. Over uitvaarten schreef ik inmiddels twee boeken: Met Stomheid Geslagen en UitvaartWijzer.


Elizabeth Post

Elizabeth Post

Voorganger

Het is voor mij een voorrecht om op belangrijke momenten in mensenlevens aanwezig te kunnen zijn en toegelaten te worden binnen de sfeer van afscheid nemen en kwetsbaar zijn. Een goede uitvaart biedt perspectief op het pad dat erna volgt. Samen met u ga ik op zoek naar een passend ritueel. Rituelen ontstaan binnen dat wat er is. Zij werken helend.
Mogelijk is ook de ziekenzalving voor wie ziek is of vlak voor de drempel naar het hiernamaals staat. Als voorganger en psycholoog leid ik tevens zorgverleners op op het gebied van verlies & rouw en stervensbegeleiding.
Binnen onze collegiale groep van MomenTaal streven wij er telkens naar om onze dienstbaarheid voor u te vergroten.


Willy Rullmann

Willy Rullmann

Voorganger

In mijn werk als geestelijk verzorger heb ik me gespecialiseerd in het begeleiden van mensen in de laatste periode van hun leven. Ik wil voor hen en voor hun naasten een luisterend oor zijn, open voor de vragen die in deze fase kunnen opkomen. Ook begeleid ik uitvaartbijeenkomsten. Samen met nabestaanden zoek ik naar vormen en beelden die passen bij het leven van deze mens, en die verstaanbaar zijn voor iedereen, gelovig of niet. Woorden en gebaren die troosten, een bedding geven aan het verdriet. Mijn manier van werken is te omschrijven als zorgvuldig en nabij.


Lauk Spelberg

Lauk Spelberg

Voorganger

Naast mijn werk als pastor begeleid ik mensen in hun laatste levensfase, verzorg uitvaarten en begeleid rouwgroepen. Ik werkte o.a. met verstandelijk gehandicapten; in de terminale zorg en in het ziekenhuis. Het is altijd weer bijzonder om in een intieme kring aanwezig te mogen zijn bij een stervende en nadien met elkaar een waardig afscheid te verzorgen. Uitgangspunt is respect voor de wensen van de overledene en ook ruimte voor de inbreng van nabestaanden. Ik ben bereid tot het begeleiden van elk uniek ritueel naar keuze.

Trefwoorden:
Protestant

Pieter Terpstra

Pieter Terpstra

Voorganger

Als het leven zijn vanzelfsprekendheid verliest, help ik graag woorden te vinden.

Gelukkig hoef je niet iedere dag stil te staan bij de vraag wat leven is en wat het met je doet. Want het zijn geen simpele vragen. Maar soms zijn er ineens van die momenten waarop alles even anders is: momenten van ingrijpend geluk of verdriet. Wat zo vanzelf sprak, doet dat niet meer. Dan kan het goed zijn om met iemand anders te kijken naar wat er gebeurt. Om woorden, verhalen of symbolen te vinden die verder kunnen helpen. Ik ben je dan graag van dienst. In de eerste plaats door te luisteren naar wat je zelf zegt en naar wat er in jou/jullie gebeurt. Op die manier kan ik helpen om stem en vorm te geven aan dat moment. In mijn werk als dominee heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen en groepen binnen en buiten de kerk.