header afbeelding

Op het moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan een vernieuwde website die wij u medio najaar kunnen presenteren. 

MomenTaal: Ondersteuning bij intense momenten in een mensenleven

Heeft u behoefte aan een ervaren spreker, voorganger of begeleider:  
… die bij intense levensmomenten met aandacht naar u luistert
… die uiteenlopende, gevoelige ervaringen bespreekbaar kan maken
... die weet wat troosten is
... die met gevoel en respect omgaat met de kwetsbaarheid van het gezin en de familie
... die vertrouwd is met de oude rituelen, maar die ook kan vertalen naar mensen zonder binding aan een kerk        
... die ook de vrolijke momenten van een leven kan vormgeven en voor iedereen verstaanbaar kan maken

Dan kan MomenTaal u een helpende hand en een luisterend oor bieden. 
Wij vinden snel, meestal binnen een dagdeel, iemand die aansluit bij uw wensen.

MomenTaal bestaat uit een team van mensen dat veel ervaring heeft in het begeleiden van mensen en kan invulling geven aan bijeenkomsten en plechtigheden.

U kunt hierbij denken aan een algemene, spirituele of religieuze invulling. U kunt ook denken aan speciale wensen, zoals  een ceremonie in lokaal dialect of een waarbij het voetbal of een andere sport belangrijk is. Wij kunnen u ook in contact brengen met tolken, waaronder een doventolk

Wilt u een beroep doen op een van de sprekers van MomenTaal of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met: 06 - 30 510 423