header afbeelding

MomenTaal: Woorden, daden en beelden voor een stijlvol afscheid.

De dood is inherent aan het leven. Als iemand, waar je van houdt, overlijdt, sterft er ook iets in jezelf. Niet alleen iets, ook iemand. De breuk is definitief. En het gevoel van verlies (vaak) loodzwaar.

Niemand ontkomt aan deze ingrijpende en verdrietige ervaring. Daarom zijn er rituelen rondom de dood. Manieren om met je gezin, familie en/of vrienden –op een bijzondere en intense manier- stil te staan bij de betekenis van afscheid nemen.

Wie het nodig heeft om stijlvol en persoonlijk afscheid te nemen van de gestorvene, kan aankloppen bij Momentaal. Het is een adres waar professionele mensen, voorafgaand aan de afscheidsceremonie, met jou in gesprek gaan over wezenlijke vragen en de betekenis die de overledene voor jou had en heeft.

Wie was hij of zij? Waaraan was hij/zij herkenbaar? Waar haalde hij zijn bezieling vandaan? Hoe ging hij om met tegenslagen? En wat waren zijn diepste drijfveren en motieven?   Wat was er kwetsbaar en moeilijk aan hem? Op welke manier heeft hij (jou) lief gehad?

Mensen van Momentaal zijn met hun motivatie, kennis en ervaring goed in het verwoorden en verbeelden van het innerlijk rouwproces. Vaak ernstig, soms lichtvoetig, steeds meelevend. En zij hebben ‘weet’ van de manieren waarop zoveel mensen, van vroeger en vandaag, de dood hebben ingeweven in hun leven.

MomenTaal maakt het verschil tussen koud en warm verdriet. En maakt het verschil bij het leiden van afscheidsceremonies en individuele begeleiding rondom (en na) de dood!

Wilt u een beroep doen op een van de sprekers van MomenTaal of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:


Linda Frank
06 - 30 510 423

Dominique van Kessel
06 - 57 314 176